Kampene om Narvik

Narvik spilte en sentral rolle under begynnelsen av den Annen Verdenskrig, og var ett av de viktigste slagstedene i Norge, i tiden etter 9. April 1940. Byen var nemlig et av de få stedene hvor den tyske operasjonen i Norge møtte noen nevneverdig form for militær motstand, både av norske styrker, og av de allierte, som landet styrker i Narvik, Namsos og Åndalsnes. Narvik var et viktig strategisk mål, siden det var en utskipningshavn av krigsviktig jernmalm.

En utløser for invasjonen av Norge

Siden tyske frakteskip i trafikk mellom Norge og Tyskland, samt fiskebåter, stadig ble angrepet av engelske styrker, uten at den norske regjering håndhevet egen nøytralitet, eller forsvarte seg mot disse krenkelsene av territoriale farvann, ble en problematisk situasjon resultatet. Norges regjering valgte den engelske siden i konfliktene, noe som så ledet til krigsutbruddet.

Britene bombarderer Narvik

Narvik ble først overgitt til komm640px-narvik_city_centreandør Dietel, uten kamp, siden byens norske garnison var ledet av en nazist. Britene lander så en styrke for å gjenerobre havnen. Til sammen 25 000 allierte soldater sloss i området. Etter harde kamper i Ofoten ble den tyske infanteri-styrken på rundt 2 000 mann drevet ut, men klarte siden å drive britene på flukt. Den 24.04.1940 bombarderes Narvik i tre timer, av den britiske flåten og slagskipet Warspite, før styrken trekker seg ut, mens Narvik brenner.

Narvik Krigsmuseum

For den som interesserer seg for historiene fra den Annen Verdenskrig, og ønsker å se Ofotens lokalhistorie satt inn i et internasjonalt perspektiv, kan et besøk på Narvik Krigsmuseum være en god begynnelse. Man finner museet i Narvik sentrum. Om man så ønsker å finne ut mer, tilbys det også turer hvor en guide viser de forskjellige slagstedene og kampområdene.

Filmopptak fra tiden ble gjenoppdaget i et arkiv i Hamburg

Nylig ble den tyske filmen “Kampf um Norwegen” oppdaget i arkivet til det Nordtyske TV-selskapet NDR. Filmen er en helaftens dokumentarfilm om den tyske krigføringen i Norge, og utkom i 1941. Her vises også kampene i Narvik i detalj.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *